شركة راسيات

Our Schemes

Our Projects

West Dongola Project
Northern State, 46,000 feddans
Algimma Agricultural Project
River Nile State, 30,000 feddans
Cold Storage Project
Riber Nile State, 10,000 tons
Greenhouse Project
Jazira State, protected agriculture
Share this content | شارك هذا المحتوى